top of page

הבחירה המושלמת לשמור על האיזון התרמי של החורף הישראלי,שרוול ארוך של החולצה

עם חתך הדוק העשוי בשילוב של שלושה בדים טכניים,התאמה למבנה גוף בתנוחת רכיבה עם